• Esitteet
• Logot
• Päivitettävät Nettisivut
• Ilmoitukset
• Lehdet
• Kirjat
• Tuotepakkaukset
• 3D
• Asiakirjapohjat

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Oy Fristyle Ab asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Oy Fristyle Ab
Pitkänsillankatu 20C B1
67100 Kokkola
050 356 3535
Kaj Frilund
kaj@fristyle.fi

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Pidämme tietoja asiakkaistamme ja kumppaneistamme yhteydenpitoa ja laskutusta varten. Yhteydenpitoon voi kuulua normaalin kanssakäymisen lisäksi uutiskirjemarkkinointi. Asiakas voi halutessaan poistua uutiskirjelistaltamme. Asiakkaan tietoja ei välitetä* tai myydä kolmansille osapuolille. *Mikäli asiasta ei olla erikseen sovittu asianomaisten tahojen kanssa.

Rekisterin sisältö

Rekisterinä toimii esimerkiksi osoitekirjat joihin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi, yritys tai organisaatio, puhelinnumero, sähköposti, nettisivut, laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yhteystietoja tarpeen mukaan eri lähteistä. Suurin osa tiedoista saadaan suoraan asiakkaalta tai yhteistyökumppanilta. Keräämämme tiedot ovat projekteihinliittyvää kanssakäymistä, emmekä käytä niitä markkinointitarkoituksiin, muutakuin mahdolliseen uutiskirjemarkkinointiin jonka asiakas voi halutessaan perua.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto muihin maihin, EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja muihin maihin, EU:N tai ETA:n ulkopuolelle. Voimme luovuttaa tietoja mikäli se liittyy kyseisen projektin tekoon ja jos asiakas tai yhteistyökumppani on asiasta tietoinen. Käyttämissämme työkaluissa tai palveluissa jotka asiakas on meiltä tilannut, esimerkiksi sisällönhallintajärjestelmissa ja/tai palvelintila, saatetaan tarvita asiakkaan yhteystietoja jotka voivat palvelusta tai tilauksesta riippuen sijaita ulkomailla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja on yrityksen tietokoneilla, osoitekirjoissa, sähköposteissa ja ulkoisissa tallennusvälineissä, eikä niihin ole pääsyä muilla kuin rekisterinpitäjällä sekä yrityksen työntekijöillä. Tiedot ovat salasanasuojattuja.

Tarkastusoikeus

Asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle tietojen säännönmukaiset lähteet sekä mihin tietoja käytetään.

Tarkastuspyynnön esittäminen

Tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle. Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.